Vil du bli vår samarbeidspartner

Sparebanken Sør Logo
Alle hopp-team i Norge er drevet rent på sponsormidler, velvillige sjeler i distriktene, og på ren dugnad av ildsjeler. Ingen tjener penger på dette, men vi ønsker å få ned kostnadene for utøverne.

Det er store utgifter på Team-drift i Norge, og vi må da ut å søke sponsorer/samarbeidspartnere for å drifte idretten.
Hoppsporten er spesielt dyr, og vi ønsker at de utøverne som er en del av Team Telemark-hopp, skal få drive med hoppsporten de elsker så høyt, og ikke bli satt ut, av at det koster for mye penger.
Her er et eksempel på et av mange tiltak vi kan gjøre for våre sponsorer.

 

Ta gjerne kontakt med oss for en samtale.
Kim R Bjørndalen
Team Telemark Hopp
kim@telemarkhopp.no
Mob. 93 26 90 47

Comments are closed