Styret

TTH Hvit 300x100
Styret i Team Telemark Hopp

  • Leder: Kim Richard Bjørndalen
  • Nestleder: John Kristiansen
  • Kasserer/Økonomi: Sven Håkon Kulbeck
  • Styremedlem: Elisabeth Gisholt
  • Styremedlem: Fritz Fredriksen
  • Styremedlem: Knut Helge Hagen

Send oss gjerne innspill eller spørsmål på mail: styret@telemarkhopp.no

Adresse:
Telemark og Vestfold Skikrets, Idrettens Hus
v/Team Telemark Hopp
Fridtjof Nansensgt 19 C
3722 Skien

Comments are closed